Werkloos en ambities als zelfstandige? “Springplank naar zelfstandige”

Als werkloze kan u sedert 1 oktober 2016 een zelfstandig bijberoep te combineren met uw werkloosheidsuitkering.  Men kan een zelfstandige activiteit opstarten en 12 maanden uitoefenen zonder  volledig verlies van de werkloosheidsuitkering.

Een aantal voorwaarden dienen vervuld te worden:

  • Men mag niet combineren met een activiteit als loontrekkende;
  • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op het bekomen van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”;
  • Men mag geen bijberoep kiezen dat gelijk staat aan een activiteit die men in de afgelopen 6 jaar als hoofdberoep heeft uitgeoefend;
  • Men mag (tenzij zeer uitzonderlijk) niet werken met personeel of onderaannemers;
  • Het zelfstandig bijberoep moet aangegeven worden alvorens men start of bij de start van de aanvraag van een werkloosheidsuitkering;
  • Men moet ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Dit zijn de voorwaarden waaraan dient voldaan worden. Dit alles heeft ook een keerzijde. Wanneer het bijberoep inkomen oplevert zal de werkloze zijn werkloosheidsuitkering zien dalen.

Na 12 maanden stopt het voordeel van de cumul. De werkloze dient dan een keuze maken:

·          Overstappen van bijberoep naar hoofdberoep, zonder enig recht op werkloosheidsuitkering en met de verplichting om aan te sluiten in hoofdberoep.

·         Of de zelfstandige activiteit in bijberoep stopzetten.

 

BRON: http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158

Back to Top