Zelfstandigen

Voor- en nadelen van een éénmanszaak

Voordelen

 • Een minimum aan opstartformaliteiten
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • U werkt alleen en kan dus sneller beslissingen nemen
 • De winst gaat rechtstreeks naar de ondernemer
 • Kredietinstellingen zullen gemakkelijker krediet verlenen vermits het hele vermogen van de ondernemer borg staat

Nadelen

 • Beperkte financiële middelen
 • Geen juridisch onderscheid tussen het privépatrimonium en het vermogen van de onderneming
 • Bij het overlijden van de ondernemer komt de onderneming onverdeeld in handen van alle erfgenamen
 • Invaliditeit betekent vaak het einde van de onderneming
 • De ondernemer is onderworpen aan de personenbelasting. De inkomsten van de onderneming worden bij de andere beroepsinkomsten gevoegd.
Back to Top