Fiscaliteit - belastingadvies

Voor deze fiscale activiteiten kan u een beroep doen op ons

 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-rijksinwoners, btw en registratierechten, douane en accijnzen, lokale en regionale belastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen  
 • Dwarsanalyse en globale analyse van de problematieken  
 • Begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen - opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw-voorschotten
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers - bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vraagstukken
 • Opmaak van de opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van de aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty's
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtingen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaaer of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak - nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelingen toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht (artikel 728, § 2, Ger. Wetboek)
 • Raadpleging van dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: "salary split", alternatieve bezoldigingsvormen, aandelenopties, fiscale situatie van kaderleden en bedrijfsleiders van kmo's, fiscaliteit 31 voor buitenlandse kaderleden die in België een opdracht uitvoeren respectievelijk van Belgische kaderleden-expatriates, optimalisering van de financiële verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennootschap
 • Analyse en beheersing van "fiscale risico's: het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming
 • Strategieën inzake winstverdeling
 • Vermogens- en successieplanning: uitvoering van specialistische vermogensaudits - verkoop van ondernemingen
 • Structurering van groepen van ondernemingen - fusies en overnames ("M&A"), splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscale vrijgestelde herstructureringsoperaties
 • Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom, enz.) en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgereleerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
 • Grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit: vestiging van dochtervennootschappen en bijhuizen van Belgische vennootschappen in het buitenland; oprichting van dochtervennootschappen en bijhuizen van buitenlandse vennootschappen in België; de Europese vennootschap
 • Fiscale instrumenten ten dienste van onderzoek en innovatie
Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken