Vennootschappen

Welke vennootschap past het best bij u?

A. Voor- en nadelen van een vennootschap

B. Verschillende vennootschapsvormen en hun kenmerken

A. Voor- en nadelen van een vennootschap

Voordelen

 • Scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dit van de ondernemer. Het patrimonium van de ondernemer kan afgezonderd worden van het ondernemersrisico.
 • De vennootschap blijft bestaan, ook na het overlijden van de ondernemer. De deelbewijzen die het vermogen van de onderneming vertegenwoordigen veranderen gewoon van eigenaar.
 • Mogelijkheid van winstverdeling tussen vennoot en vennootschap, dit met het doel omde marginale druk in de personenbelasting te vermijden.
 • De vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid en bijgevolg ook eigen rechten en plichten. Afspraken tussen partners die samenwerken in de onderneming kunnen duidelijk op papier staan.
 • Vóór het overlijden van de ondernemer kan een goede opvolgingsregeling uitgewerkt worden.
 • De nodige financiële middelen kunnen door verschillende personen worden samengebracht.
 • De vennootschapsbelasting kent doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting.
 • De vennoten/bestuurders worden in de personenbelasting slechts belast op de vergoeding welke zij uit de vennootschap ontvangen.
 • De sociale bijdragen voor de vennoten/bestuurders worden berekend op basis van de toegekende vergoeding en niet op de ondernemingswinst.
 • Het faillissement van de vennootschap leidt normaal niet tot het faillissement van de vennoten.
 • Eén persoon kan meerdere vennootschappen oprichten.

Nadelen

 • Er is een minimumkapitaal vereist.
 • Er zijn meer formaliteiten. Voor de meeste vennootschapsvormen is een notariële akte verplicht. De oprichtingsakte en wijzigingenaan de oprichtingsakte moeten steeds gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
 • Er zijn meer verplichtingen inzake boekhouding en de jaarrekeningen dienen neergelegd op de Balanscentrale van de Nationale Bank. (niet voor V.O.F. enG.Comm.Venn).
 • De werking van de vennootschap kan soms minder soepel verlopen. Vaak moet rekening worden gehouden met andere vennoten, bestuurders en aandeelhouders.
 • Verliezen worden naar volgende aanslagjaren overgedragen en kunnen indien er later geenof onvoldoendewinsten worden gemaakt nooit of onvolledig worden gerecupereerd.
 • Ook bij stopzetting (vereffening) van de vennootschap zijn er extra formaliteiten noodzakelijk.

B. Verschillende vennootschapsvormen en kenmerken

B.1. Naamloze vennootschap (NV)

 • Kapitaalsvennootschap bedoeld voor grote ondernemingen en grotere KMO's met nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal
 • Minimum aantal vennoten : 2 vennoten/aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid : beperkte aansprakelijkheid (d.w.z. dat de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte : notariële akte vereist
 • Minimaal in te brengen kapitaal : waarde 61.500 € (volledig volstort) in speciën of natura
 • Aandelen : aandelen op naam met of zonder stemrecht
 • Bestuur : minstens 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen (minstens 2 indien er slechts 2 aandelhouders zijn) benoemd voor maximaal 6 jaar (herbenoeming mogelijk)
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding 
 • Financieel plan verplicht bij oprichting
 • Minder geschikt voor familiale opvolging

B.2. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

 • Vaak gebruikt als familiale vennootschap en bij vrije beroepen. De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.
 • Minimaal aantal vennoten : 1 oprichter/vennoot
 • Aansprakelijkheid : beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte : notariële akte vereist
 • Minimaal in te brengen kapitaal : 18.550 € (waarvan 6.200 € moeten volstort bij oprichting indien er meerdere vennoten zijn en 12.400 € als er slechts 1 vennoot is)
 • Aandelen: op naam
 • Aandelenregister : ja
 • Bestuur : minimum 1 zaakvoerder
 • Fiscaal : vennootshapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan verplicht bij oprichting

B.3. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

 • Kenmerken : gemakkelijke wisseling van vennoten, veranderlijk kapitaal
 • Minimaal aantal vennoten : 3 vennoten/oprichters
 • Aansprakelijkheid : beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte : notariële akte
 • Minimaal kapitaal : 18.550 € waarvan minimum 6.200 € volstort en dit voor minstens 1/4 per aandeel
 • Aandelen : op naam
 • Aandelenregister : ja 
 • Bestuur : minimum 1 zaakvoerder al dan niet vennoot
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan verplicht bij oprichting
 • Deze vennootschapsvorm wordt meestal gekozen wanneer het aantal vennoten sterk wisselt en een soepele uittreding en toetreding is gewenst.

B.4.  Coöperatieve vennootschap op aandelen (CVOA)

 • Kenmerken : gemakkelijke wisseling van vennoten, veranderlijk kapitaal
 • Minimaal aantal vennoten : 3 vennoten/oprichters
 • Aansprakelijkheid : onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Oprichtingsakte : notariële akte niet verplicht - kan via onderhandse akte
 • Minimaal kapitaal : vrij te bepalen
 • Aandelen : op naam
 • Aandelenregister : ja
 • Bestuur : minimum 1 bestuurder al dan niet vennoot
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan is niet verplicht bij oprichting
 • Deze vennootschapsvorm is makklijker op te richten, maar heeft het nadeel dat de vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vennootschap.

B.5. Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.)

 • Kenmerken : deze vennootschapsvorm combineert de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een kapitaalvennootschap.
 • Minimaal aantal vennoten : 2 (een beherende en stille vennoot)
 • Aansprakelijkheid : beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten belope van zijn inbreng
 • Oprichtingsakte : notariële akte verplicht
 • Minimaal kapitaal : vrij te bepalen
 • Aandelen : op naam (met of zonder stemrecht)
 • Aandelenregister : ja
 • Bestuur : een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan is verplicht bij oprichting

B.6. Gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.)

 • Kenmerken : bestaat uit beherende en stille vennoten waarbij de stille vennoten zich niet inlaten met het dagelijks bestuur van de onderneming en hun verantwoordelijkheid beperkt is tot de inbreng in de vennootschap.
 • Minimaal aantal vennoten : minimum 1 beherende vennoot en minimum 1 stille vennoot
 • Aansprakelijkheid : beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten belope van zijn inbreng
 • Oprichtingsakte : notariële akte niet verplicht - onderhandse akte is mogelijk
 • Minimaal kapitaal : vrij te bepalen
 • Aandelen : op naam
 • Aandelenregister : ja
 • Bestuur : een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan is niet verplicht bij oprichting

B.7. Vennootschap onder firma (V.O.F.)

 • Kenmerken : eenvoudigste vennootschapsvorm met minimale oprichtingsformaliteiten; persoonsvennootschap.
 • Minimaal aantal vennoten : minimum 2 vennoten
 • Aansprakelijkheid : alle vennoten zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk
 • Oprichtingsakte : notariële akte niet verplicht - onderhandse akte is mogelijk
 • Minimaal kapitaal : vrij te bepalen
 • Aandelen : op naam en niet overdraagbaar
 • Aandelenregister : ja
 • Bestuur : de vennootschap wordt bestuurd door alle vennoten
 • Fiscaal : vennootschapsbelasting
 • Boekhouding : dubbele boekhouding
 • Financieel plan is niet verplicht bij oprichting
 • Opmerking : het faillissement van de vennootschap betekent ook het faillissement van de vennoten
Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken